• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wyrób opakowań przynależy do czynności o wiele bardziej trudnych. Na rynku wyróżnia się różne rodzaje opakowań. Do najbardziej znanych przynależą opakowania z tektury, szkła i metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy wykorzystuje się włókna ścieru drzewnego oraz makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, jaka jest następnie dostarczana do firm zajmujących się produkcją opakowań tekturowych. Przy produkcji opakowań ze szkła przydatny jest piasek i stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero potem jest możliwe produkowanie opakowań szklanych. Wszystko odbywa się naturalnie w hucie. Odważa się tam słusznie dobrane surowce. Gdy już otrzyma się gotowy zestaw transportuje się go do słusznych zbiorników. Potem następuje topienie szkła w wybitnie wysokiej temperaturze, innymi słowy stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Gdy uzyska się w ten sposób masę jednorodną wolno przystąpić do formowania. Nadaje się masie odpowiedni kształt oraz schładza się. Przydaje się też plastik oraz tworzywa sztuczne – Rynek tworzyw sztucznych. W ten sposób zdobyć można butelkę czy słoik, jaki nadaje się do sprzedaży.

Categories: Inne

Comments are closed.